Home Blog

Isang Babae Ang Nagmahal Ng Kuba, Nabigla Siya Nang Matuklasan Ang Tunay Nitong Itsura At Nagpapanggap Lang

Claire was not more than a year living with her uncle, she was not getting hungry at the side of her uncle but she wanted to leave. Her conscience could not bear what she sees.Her Uncle Delo was working in the market, having a...

Isang Kabit Ang Napalapit Sa Anak Ng Kanyang Nobyo, Ito Pala Ang Magpapabago Sa Kanya

Nena was bored waiting for her boyfriend James. They talked about their meeting in a restaurant. She always looks at her wristwatch.She saw that it was 11 o'clock in the morning. Before the boyfriend arrived., she first has a makeover to make her more beautiful....

Nilaglag Ang Isang Lalaki Sa Dagat Ng Kasamahan Niyang Seaman Dahil Nalaman Niya Ang Mga Baho Nito, Napatulo Ang Kanyang Mga Luha Nang Matuklasan Ang Tunay Na Pagkatao Nito

Rod has been a long time seaman, he visits many countries and earned a lot of money. He has his own house, three cars and many businesses manage by his relatives. At age 50, he can retire.Aside from his good income of being a...

Tinataboy At Binubuhsan Ng Ihi Ang Pulubing Ito, Ngunit Bandang Huli Magiging Bayani Din Pala Ang Tingin Sa Kanya

Every day the beggar always stayed in front of the bakery of Mang Mateo that is why he was annoyed.Mang Mateo shouted at the beggar."Hey, Peter! Get out of my bakery right now and you are interfering the customers!"Even he shouted the whole day,...

Latest posts